Im Hayiti – Children Play in Hebrew – מה הייתי עושה אילו הייתי

תודה ל עופרה דניאל ולבית ישראלי – הצגת ילדים המבוססת על סיפור המסע של שתי חברות לארץ הדמיון.

3.12.2011

תמונות:

This slideshow requires JavaScript.

עד פעם הבאה – תודה!!!
%d bloggers like this: