שמחים להזמינכם למסיבת פורים מיוחדת – Purimon San Diego

PURIM--2013-WEB-ingles

פורים

 

 

 

Purimon @Ken Jewish Community Purim Carnival
Saturday 2/23 from 1-4:30 p.m.
Address: 11860 Carmel Creek Road, San Diego CA 92130.
On the grass @the Tarbuton near the upper school parking lot and basketball courts.

שמחים להזמינכם למסיבת פורים מיוחדת 
להכין רעשן עם התרבותון – הבה נרעישה רש רש רש!!!
 הצגה מגילת אסתר

1:00-4:15  Make a Raashan @Tarbuton booth
4:15- 4:00  Megillat Esther Israeli Style Performed by Tarbuton Teachers

Purimon Stations & Games – פורימון תחנות ומשחקים

Tickets are $10/child or $25/family.  Most, but not all, rides are covered by the tickets.  Includes entertainment for kids ages 3- 17. Bungie jump, rock climbing, dunk tank, inflatables , petting zoo, flying swing , face painting, arts & crafts, carnival games, mechanicals for kids ages 3-12. A variety of food including pizza, tacos, nachos, popcorn , desserts, different types of candy all kosher style. Kids should wear costumes. Extreme Fun will entertain.

%d bloggers like this: