ואולי לא היו, מאת שולמית לפיד

%d bloggers like this: